četvrtak, april 18Agro servis

Uzgoj GMO

 

GAJENjE MOGU DA ZABRANE, TRANZIT NE

Novi Sad, 4. jun 2014.

Izvor: Dnevnik

Članice EU su 28. maja postigle dogovor o novim propisima za uzgoj genetski modifikovanih kultura na teritoriji EU, koji im pružaju mogućnost da ograniče ili zabrane uzgajanje GMO, rekli su evropski diplomatski izvori. I po sadašnjim propisima, članice imaju mogućnost da zabrane uzgoj GMO koji je odobren na nivou EU,  ali bi novi propisi trebalo da tu proceudru učine fleksibilnijom. Uzgoj i prodaja genetski modifikovanih organizama su u EU dozvoljeni, ali pod veoma strogim uslovima.

Uzgoj GMO je veoma kontroverzan u nekim članicama EU, a Evropska komisija je 2010. zemljama-članicama i Evropskom parlamentu podnela predlog kojim bi se, između ostalog, članicama pružila veća fleksibilnost u odlučivanju o uzgoju GMO na njihovoj teritoriji. Sporazum, koji 12. juna treba da potpišu ministri za zaštitu životne sredine, usvojen je na sastanku stalnih predstavnika 28 članica EU, posle višegodišnjih pokušaja da se postigne dogovor u toj oblasti.

Po evropskim diplomatskim izvorima, predlog su prihvatile i Nemačka, Velika Britanija i Francuska, koje su mu se u početku protivile jer su smatrale da ide u prilog multinacionalnim proizvođačima semena. Belgija, koja takođe nije bila u potpunosti zadovoljna, bila je uzdržana prilikom glasanja.
Procedura odobravanja uzgoja kulture ne vraća se na nacionalni nivo, ali će članice moći da zabrane gajanje GMO na celoj svojoj teritoriji ili njenom delu. Članice EU koje su protiv uzgajanju GMO, međutim, neće moći da zabrane tranzit tih kultura preko svoje teritorije, rekli su izvori u EU.

Ostavite odgovor