četvrtak, april 18Agro servis

Vlada Republike Srbije

 

SMANJENE I UKINUTE NAKNADE ZA VETERINARSKO – SANITARNE PREGLEDE

Beograd, 20. mart 2014.

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o smanjenju naknada za izvršene veterinarsko – sanitarne preglede. Donošenjem ove odluke uvažene su sugestije poljoprivrednih proizvođača koji na ovaj način dobijaju povoljnije uslove prilikom proizvodnje.

Izmena Odluke o visini naknada za izvršene veterinarsko – sanitarne preglede doprineće olakšanom radu industrije mesa i mleka kao i pratećih industrija jer odluka podrazumeva da se iznos naknade utvrdi na minimalnom iznosu propisanom Regulativom EC 882/2004. Na ovaj način, izvozna industrija biće rasterećena od naknada za veterinarsko – sanitarni pregled izvoznih pošiljki, s obzirom da će veterinarsko-sanitarni pregled  biti obavljen u toku proizvodnje.

Odluka podrazumeva korekciju naknade koja je ranije iznosila 200 dinara po toni mleka na 110 dinara po toni mleka. Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede prilikom utovara živine je ustanovljena prema broju utovarenih životinja , veličini pošiljke i prema kategorijama živine sa ciljem zaštite malih proizvođača u procesu nabavke materijala za tov. Korekcija naknade izvršena je sa 1,5 dinara po jednodnevnom piletu na 0,1 dinar bez obzira na broj komada jednodnevnih pilića unutar pošiljke; sa 1,5 dinara po komadu živine na 0,5 dinara za pošiljke preko 2000 komada živine; sa 1,5 na 0,7 dinara po komadu živine za pošiljke od 1000-2000 komada živine; dok je za pošiljke do 1000 komada živine naknada ostala u ranije utvrđenom iznosu od 1,5 dinara po komadu živine.

Ukinute su naknade za preradu i pakovanje jaja, za preradu i skladištenje meda, za doradu i preradu creva i omotača za kobasice od sirovina životinjskog porekla, za proizvodnju sirila, za preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla, za proizvodnju hrane za životinje i hrane za kućne ljubimce.

Ostavite odgovor