četvrtak, april 18Agro servis

VOJSKA SPAŠAVA GOVEDA SA KRČEDINSKE ADE

Kovilj/Krčedin

Još 3.januara „AgroServis plus” objavio je tekst „Na Krčedinskoj adi komšije i voda zarobili 170 goveda”. Reč je o podolcima, sa više kategorija uzrasta, ali se ispostavilo da na adi ima i stotinjak konja, rasnih krava, čiji vlasnici su Bačvani, i da su ostali bez dovoljno hrane za preživljavanje.

Priču nam je saopštio Milenko Plavšić iz Kovilja i rekao da je uz pretnju komšija na adi sprečen da preuzme goveda pre Nove godine i da je već tada video da je iz stada nestalo dvadesetak goveda i manje teladi. Suočen sa porukom koju je primio od komšija, koji čuvaju stoku na Krčedinskoj adi, „da ne dolazi po nju, jer će biti svašta”, preneo je policiji, a zapisnik je pokazao medijima. Policija je saopštila da slučaj prelazi u tužilaštvo.

Uznemiren Plavšić navodi da se obratio veterinarskoj inspekciji za nalog da postupe po Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja i da mu se ukaže institucionalna pomoć. Čekajući par dana, o svom problemu obavestio je i predsednika Vučića. Danas izgleda da su se probudili nadležni, što je možda i realno zbog praznika, i nude pomoć. Posle šest dana Plavšić je dobio uverenje da će specijalna jedinica vojske sutra pokušati da sakupi goveda i konje i da ih dovezu na bačku stranu.

agroservisplus krcedinska ada skela

Ko će danas pomoći Milenku Plavšiću

Kroz suze Plavšić nam je rekao da su ga kolege obavestile posle obilaska ade i dotura hrane da se na ostrvima vidi mnogo manje teladi i goveda od očekivanja, a da je i konja upola manje nego što je bilo pre poplave. Videli su da je skela, koju su nekada koristili koviljski stočari, bila u funkciji ovih dana, pa sumnjaju da je sa njom  otplovila i njihova stoka.

 Očekuje se da se sutra u akciju uključe i Vojvodinašume, kao i tužilaštvo. Vlasnici nestale stoke već danas pitaju ko će utvrditi šta je odnela voda, a šta lopovi? Najavljeno je povlačenje vode.

Za novi boravak stoke u vlasništvu Milenka Plavšića na pašnjacima ponudili su se stočari iz Elemira, Mužlja, Dubovca, Padeja, Botoša i Kovina.