Vreme i usevi

 

SUŠA UZIMA DANAK – NEIZVESNO SNABDEVANJE STOČARA

Novi Sad, 13.07.2021.

Nedostatak vlage  - padavina na poljima pod kukuruzom, sojom i suncokretom zabrinjava gazdinstva. Taman kada su se ratari poradovali da će uvećanjem cena žitarica ostvariti značajnu dobit u proizvodnji kukuruza, soje i suncokreta, tu računicu ozbiljno narušava nedostatak padavina u gotovo svim ratarskim reonima u Srbiji.

Prema anketi o stanju useva, koju je naša redakcija sprovela među savetodavnim poljoprivrednim službama, u najtežoj situaciji je kukuruz, a u većini reona i soja, dok se prognoze za razvoj suncokreta kreću od tvrdnje da može izdržati još malo bez kiše do procene da je zaustavljen rast.

Kukuruzna polja su uglavnom sa žutim listovima pri dnu stabljike, a ne primećuje se ni pojava klipa. U Mačvi i Sremu kukuruz je različite veličine i uglavnom sa pojavom žutih listova i uvrnutih tokom celog dana. Stočari su zbog sumnje u rod kukuruza u Mačvi zadržali rod pšenice, spremni da ga upotrebe za ishranu stoke. Gotovo istu odluku doneli su i stočari u okolini Sombora, Vrbasa i Zrenjanina.

Farmeri koji su očekivali da će uspeti da uskladište najmanje tri otkosa lucerke više se tome ne nadaju i već traže rezervu u snabdevanju kabastih hraniva. Kako smo danas čuli,  farmeri  su spremni da od ratara  kupe silažu kukuruza ako na njemu bude zametnut klip. Oni očekuju da će do kraja leta prikupiti dovoljno celuloznih hraniva, jer računaju i na sojinu slamu tamo gde je bude bilo.

 

Stočari u brdsko planinskim reonima kose livade i detelinu, ali je kvalitet ovog bilja umanjen, jer nije bilo bujnosti tokom vegetacije. U nekim planinskim reonima ima dovoljno trave, snimak koji objavljujemo načinjen je na Kopaoniku, ali tamo više nema stočara. Zabrinutost za opstanak stada vlada i na Pešterskoj visoravni, gde je poodavno desetkovan stočni fond. Odgajivači tovnih rasa goveda i muzara, koji nemaju dovoljne količine hrane, već su upućeni na kupovinu, očekuju od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da im isplati premije za kvalitetna grla, da bi mogli kupiti kabasta hraniva ili sekundarni proizvod od prerađivačke industrije (ostatak kukuruza šećerca, melasu ...).

U okolini Gornjeg Milanovca stočari ne pamte ovakvu sušu niti su do sada bili suočeni sa brigom u ovo doba godine, koju donosi požutela trava. Stado koje smo snimili na Maljenu očekuje dopunsku ishranu, a tek je polovina godine.

Stručnjaci kažu da će se prava procena u daljem razvoju useva moći izvesti iduće nedelje. Danas smo u okolini Vrbasa čuli i želju jednog od ratara koji je osigurao svoje useve,  a koji nam je rekao „da bi bilo najbolje sada da padne led, jer mu je to jedina šansa da ostvari pravo na štetu”. Ovo je nezapamćena iskrenost  koju smo zabeležili, a koju je, zapravo, izazvala suša, od koje nema zaštite niti postoji nadoknada za štetu na usevima prouzrokovanu nedostatkom padavina.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---