Zakup državnog zemljišta

 

OPŠTINA PLANDIŠTE NUDI U ZAKUP 8.442 HEKTARA ORANICA

Plandište, 21. avgust 2014.

U opštini Plandište putem javnog oglasa i licitacije (prvi krug) biće ponuđeno u zakup na 1-3 godine 8.442 hektara oranica. Podnošenje prijava će trajati do 5. septembra.

Ponuda prema ratarima je 668 parcela i na tri godine zakupa u 12 katastarskih opština. Pedesetak oranica je veće od četrdeset hektara, a najveća njiva je 114,9 hektara, u ataru Hajdučice. Najviše je ponuda od 1-10 hektara. Uplata depozita za najveću parcelu iznosi 322.476 dinara, a najveća početna cena zakupa je 13.300 dinara po hektaru. Najniža početna cena je oko 4.700 dinara, ali većina parcela se nudi sa startnom cenom od oko 11.000 dinara.

Obilazak poljoprivrednih zemljišta koje se daju u zakup:

-         za KO Markovićevo, Miletićevo, Banatski Sokolac, Dužine i Hajdučica 25.8.2014.

-         za KO Barice, Jermenovci i Stari Lec 26.8.

-         za KO Veliki Gaj i Kupinik 27.8.

-         za KO Margita, Velika Greda i Plandište 28.8

Obilasci su od 8,00 časova.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

Telefoni za kontakt su: 013/862-325 i 013/861-033.