Zapis sa Maljena

 

PAŠNJACIMA POTREBBNA KIŠA I STIMULATORI RASTA

Bogdanica, 16.05.2022.

Juče je farma „Dobre poljoprivredne prakse”, u vlasništvu Milenka Čutovića u Bogdanici, bila domaćin Emisije „Znanje imanje” (RTS) i organizatorima akcije za poboljšanje kvaliteta pašnjaka, koju vodi Udruženje „Agroprofit” iz Novog Sada.

Pomenuta farma ima više od 200 ha pašnjaka, koji su po izgledu „umrtvljeni” i kao da se tek sada na njima budi trava. Kako kažu iskusni stočari, retko se događa da pašnjaci budu ovako slabi kao sada i zbog toga je svaka pomoć dobro došla. Farmeru Čutoviću nije lako, jer mora već sada razmišljati o ishrani više od stotinu grla, a za zimski period pogotovo.

Stručnjaci iz kompanije „Azertrade” doo iz Novog Sada su ovom farmeru ponudili biostimulatore za razvoj trave na pašnjaku.

Stočari u ovom regionu odavno nisu videli slabije pašnjake i u ovoj podršci nauke vide poslednju nadu da ih suša totalno ne uništi. Milenko Čutović  kaže da je sasvim izvesno da će morati seme i sojinu slamu nabaviti za zimu.

  • Mi prihvatamo preporuku Udruženja „Agroprofit” o upotrebi biostimulatora na pašnjacima i ako poboljšamo rast i ublažimo stres za nas će to biti od velike koristi – kaže Čutović.

Autor Emisije „Znanje imanje” Jasmina Nikitović Stojčić poručuje da njena ekipa podržava aktivnost za poboljšanje pašnjaka, jer bez prirodne hrane ne možemo imati ni zdravu hranu za ljude.

Na padinama pašnjaka  izvedeno je prskanje trave sa biostimulatorom,  a o ovom poduhvatu  dipl. inž. Miroslav Milovanović izneo je osnovne karakteristike, dosadašnja iskustva i preporuke:

***

Naši preparati za prihranu su prirodnog neorganskog  porekla namenjeni kao dopuna konvencionalnoj proizvodnji i što je veoma važno mogu pratiti čistu organsku proizvodnju.

Danas ćemo na primarnim pašnjacima primeniti preparat koji je bogat Kalcijumom (Ca), Magnezijumom (Mg) i Borom(B).

Folijarnim nanošenjem rastvora u finoj magli, postižemo da je hranivo prisutno u regiji korena, a prisustvom na listovima omogućavamo bioregulaciju same biljke: bolje fiziološke efekte - Bor i Magnezijum ubrzavaju fotosintezu, sintezu proteina, povećavaju količine polifenola, menjaju energetski sastav trava.

Vrlo brzo, već za dva dana,  tek iznikle biljke kao i najnežnije biljne vrste će biti vizuelno prisutnije, zelenije i otpornije. Biljke su vitalne i kreće ubrzani rast koji je praćen i intenzivnijom zelenom bojom i jačim listovima. Bor priprema biljku za cvetanje, direktno utičući na intenzitet klijanja polena i bolje i plodnije cvetove.

Za sedam do deset dana, izmeniće se tretirana površina tako da se može planirati pregon goveda ako je tako postavljen koncept.

Ukoliko planiramo kosidbu i pripremu za seno, naneti 10-14. dan posle prvog prskanja još jednom pripremljeni rastvor. Ukoliko postoji temperaturni stres i suša, tretman ponoviti posle 7-10 dana dok trave nisu previsoke. Prinos trava ovako se povećava i 20-25%.

Posebno smo dobre rezultate postigli tretiranjem primarnih pašnjaka na velikim nadmorskim visinama (1300metara) gde se ostvari još jedan životni ciklus trava koje ostaju zelene i vitalne.

Pašnjaci se ovim postupcima ne samo kratkoročno stimulišu već i oplemenjuju dugoročno uz korekciju PH vrednosti zemljišta ukoliko je potrebno.

Ukoliko krenemo sa tretiranjem posle zadnjeg skidanja otkosa ili ispaše, i ostavimo da se pašnjak pod snegom odmori uz prisustvo mikroelemenata, jednim tretiranjem u martu (zavisno od temperaturnih uslova i padavina) imaćemo spremnu ispašu početkom aprila.

Dakle, dobijamo sedam meseci aktivnosti.

Zavisno od planova vlasnika napravićemo idealnu kombinaciju broja i jačine tretmana.

Poseban benefit za goveda se postiže boljim varenjem ovako tretiranih trava.

Postoje i dobri rezultati u pogledu zaštitnih svojstava našeg preparata.

***---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---