Završena anketa „AgroServisa”

 

GLASOVI ZA VEĆE ORANICE I PRODAJU DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA

Novi Sad, 17. avgust 2012.

 U anketi „AgroServisa”, od polovine marta do danas, 1.108 učesnika odgovorilo je na pitanje – koliko obradivih površina je potrebno za profitabilnu ratarsku proizvodnju. Njih 193 smatra da je to 20 hektara, 337 da je dovoljno 50 hektara, a 477 da je to više od 50 hektara.

Rezultate ove ankete naša redakcija ustupiće Ministarstvu poljoprivrede i predložiti da je uvaži kod definisanja izmene Zakona o zemljištu i koncipiranja modela komercijalnog porodičnog gazdinstva. Kod donošenja Strategije razvoja poljoprivrede Srbije, pre osam godina, kao optimalna navedena je oranica od 50 hektara. Tada je i dat predlog da se imanja ukrupnjavaju kreditima banaka sa rokom otplate od 10 godina. Međutim, izuzev Garancijskog fonda Vojvodine, povećanjem parcela niko se nije do sada u Srbiji ozbiljno bavio.

Među poljoprivrednicima, pogotovo mladim, prisutna je inicijativa da država nakon obavljene restitucije pripremi model za prodaju državnog zemljišta, jer se očekuje da za najmanje 200.000 hektara obradivih površina ne postoje naslednici.