Reagovanja

 

MI NE VODIMO ISTRAGU, VEĆ OTKRIVAMO PREVARE

Novi Sad, 11. jun 2013.

Nakon višegodišnjeg ukazivanja na propuste u poslovanju Državnih robnih rezervi, o čemu je prvo pisao naš list „Moje Gazdinstvo”, a potom i info portal „AgroServis”, juče i danas se o ovoj temi po prvi put oglasilo nekoliko redakcija. Našem glavnom uredniku stiglo je više pitanja i pohvala za pokazanu profesionalnost i odgovornost u obradi teme.

Ovom prilikom Čedomir Keco tim povodom u izjavi za medije kaže:

- Ne mislim da smo uradili ništa više od profesionalne obaveze i odgovornosti u istraživanju, koje ima ozbiljne posledice za državu, a pogotovo za neke učesnike u lancu pronevera. Dobro je što se o ovoj temi oglašavaju i drugi mediji i da će to sve pomoći da se razobliči jedna izuzetno dobro organizovana i razgranata kriminalna imperija. Poštujući profesiju i tok istrage kolegama koje su od mene zahtevale da kažem imena pojedinaca i kompanija kao „dokazanih lopova” i pored podataka koje imam i koji su tačni to ne mogu da učinim dok se to i zvanično ne dokaže. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem, ukupan iznos prevara u tonama za pšenicu i kukuruz prelazi 80.000 tona. Komisija za popis pojedine silose amaterski je snimila, bez uvida u fakture i datume vlasničkih listova roba koje zatiče i bez odvaga sa datumima ulaska robe u silos.

U tekstu koji objavljujemo danas u „AgroServisu” akcenat ostaje na ukazivanju na odgovornost Vlade, ministarstava i skladišta Državnih robnih rezervi. Do konačnog rezultata istrage put je dug i sa mnogo izgleda da bude prekidan. Redakcije koje su počele da se bave ovom temom sigurno će doprineti da se ceo postupak provere poslovanja obavi odgovornije, a mi ćemo otvoriti novu temu – ko je i kako fiktivno prodavao mineralno đubrivo Državnih robnih rezervi, za čega su već neki i podvrgnuti istražnom postupku – zaključio je Čedomir Keco u izjavi za medije.