ponedeljak, april 15Agro servis

KONTROLA HRANE OD NjIVE DO TRPEZE

 

Beograd, 8. jul 2014.

Izvor: RTS

Jedno od problematičnih poglavlja koja su predstavljala izazov za sve zemlje u procesu pristupanja EU, jeste ono koje se odnosi na bezbednost hrane. Evropa traži od Srbije kontrolu hrane po novom, strožem zakonu.

Evropa traži da se hrana kontroliše od njive do trpeze, zatim da se donese novi zakon o bezbednosti hrane i uspostavi nacionalna referentna laboratorija.

Frejk Janmat iz Delegacije EU u Srbiji kaže da pre svega mora da se uspostavi dobar sistem kontrole.

"Postignut je napredak, ali mora da se nastavi, imali smo krizu aflatoksina prošle godine. Potrebna je institucija koja će garantovati bezbednost hrane", naveo je Janmat.

Prema njegovim rečima, bez nacionalne referentne laboratorije nema sigurnosti kada je reč o nivou aflatoksina u hrani i mleku i to treba da bude prioritet za Vladu.

Kažu da jeste. Iako nema dovoljno ni kadra ni opreme, početak rada najvaljuje se svake godine. Već godinama. Nova vlast daje novi rok.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović rekao je da za osam godina nije mnogo urađeno.

"Mi sada upravo to finalizujemo, konačno je uspostavljen sistem koji će dovesti do toga da verovatno 2015. laboratorija počne da radi", naveo je Golubović.

Za početak bi se u laboratoriji testiralo mleko. Dozvoljeni procenat aflatoksina i ovih dana se preispituje.

Proizvođači su nezadovoljni pošto je nivo aflatoksina u mleku vraćen na 0,05 mikrograma po kilogramu. I to je bio jedan od evropskih zahteva.

Tvrde da četvrtina mleka u Srbiji još ne ispunjava standard, jer je aflatoksin i dalje u stočnoj hrani.

Profesorka Veterinarskog fakulteta Jelena Trailović rekla je da ako u kukuruzu ima povišen nivo aflatoksina, to znači da će ga biti i u mleku. Kako je dodala, mora da se kontroliše kukuruz i hrana za životinje da bi se kontrolisao aflatoksin.

"Na nivou Vlade je formirana radna grupa koja će njihov zahtev analizirati i u skladu sa strukom i interesom Republike Srbije doneće određene zaključke", kaže Golubović.

Srbija će morati da se bavi i time kako da zaštiti biljne sorte, kvalitetom semena, gde skladišti hranu. Poglavlje 12 jedno je od obimnijih. Srbija će moći da računa i na evropski novac.

Ostavite odgovor